Praktische informatie

Contactgegevens

Kantoor Evrard Vanderhoydonks
Koningsstraat 45 – 3920 Lommel
Telefoon: 011/54 33 34
E-mail:  evrardvdh@skynet.be
FSMA: 0459.894.024
RPR: 0459.894.024

Openingsuren

Maandag 9u30 tot 12u00 na afspraak
Dinsdag na afspraak na afspraak
Woensdag 9u30 tot 12u00 van 14u00 tot 16u00
Donderdag 9u30 tot 12u00 na afspraak
Vrijdag 9u30 tot 12u00 na afspraak
Zaterdag na afspraak
Wij zijn ook beschikbaar voor u buiten de kantooruren na afspraak.

Maak uw afspraak bel 011/54 33 34 of kom langs tijdens onze openingsuren.

Kantoor Evrard Vanderhoydonks is een handelsnaam van Zakenkantoor Centrum BVBA met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 45 3920 Lommel, ingeschreven met ondernemingsnummer 0459.894.024

Ons kantoor is ingeschreven als onafhankelijk verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 0459.894.024, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  www.ombudsman.as

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.